Formació i assessorament

  • Català
  • Español

Formació i assessorament

Àrees d'acció

SENSIBILITZACIÓ

Accions puntuals per tal d’afavorir actituds positives i sentir la diversitat com un valor, essent conscients de la importància de l’oci en la qualitat de vida de les persones.

Formacions internes per tal de:

  • Proporcionar eines per conèixer la realitat de les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament.
  • Afavorir actituds positives per a l’adquisició d’habilitats.
  • Dotar de recursos i tècniques als i les professionals.

Formacions a demanda: Acollir els projectes que intentin millorar la realitat per a totes les persones.

FORMACIÓ

Formacions internes per tal de:

  • Proporcionar eines per conèixer la realitat de les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament.
  • Afavorir actituds positives per a l’adquisició d’habilitats.
  • Dotar de recursos i tècniques als i les professionals.

Formacions a demanda: Acollir els projectes que intentin millorar la realitat per a totes les persones.

ASSESSORAMENT

Assessorament tècnic als i les professionals, entitats i recursos públics i privats amb l’objectiu d’acompanyar i dotar de recursos per a la  millorar o la solució d’alguna dificultat en concret. A partir de l’anàlisi i conjuntament amb l’equip es treballa la manera d’intervenir i realitzar sessions de seguiment o facilitar eines concretes.

Associació Aprenem, Fundació Tallers, Ratio Associació i Associació d'Oci Inclusiu Saräu, proposem un itinerari formatiu per a les persones voluntàries, personal de suport i alumnes en pràctiques de les nostres entitats. Volem establir espais d'intercanvi d'experiències i coneixements per incentivar i valorar la tasca que portem a terme.

Per més informació escriviu a judit@ratioassociacio.com
 

CALENDARI:

Acompanyament i suport a persones amb TEA

27 de Gener, de 9:30 a 14:30, Barcelona

Suports per la inclusió: el model social de la diversitat

2 de Març, de 16:00 a 21:00, Barcelona

Sexoafectivitat i persones amb diversitat funcional

12 d'Abril, de 17:30 a 20:30, Barcelona

Suports per la inclusió: el model social de la diversitat

18 d'Octubre, de 16:00 a 21:00, Santa Coloma de Gramanet

Acompanyament i suport a les famílies

22 de Novembre, de 17:30 a 20:30, Santa Coloma de Gramanet

  • Català
  • Español

Col·laborem amb