Grups d'oci

Recreació

Grups d'oci

Programa específic que ofereix suports centrats en la relació entre les persones independentment de l'activitat que es realitzi.

Objectiu: Proporcionar un espai de trobada de relació interpersonal i d'esplai ampli, flexible i obert a qualsevol iniciativa on poder desenvolupar relacions personals significatives.

Els grups s'autogestionen i RATIO només els ofereix suport logístic quan ho sol·liciten i funcionen habitualment els caps de setmana amb horari flexible i normalitzat, es prioritza l'activitat d'oci triada pels usuaris.

DATES: Setembre/octubre a juny/juliol.

DURADA: Caps de setmana: dissabtes o diumenges, mati o tarda. Tot en funció de les decisions del grups.

Actualment hi ha 7 grups:

PUNT DE TROBADA

Adults/es amb necessitats de suport intermitent/limitat.

TOMB

Adults/es amb necessitats de suport extens/generalitzat.

OCI

Adolescents amb necessitats de suport generalitzat i problemes conductuals associats.

PUNKIS

Joves entre 17 i 20  anys amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport  extens i generalitzat.

LA COLLA

Joves amb necessitat de suport intermitent/limitat.

PIRATES

Adults/es amb necessitat de suport intermitent/limitat

JOVES

Adolescents i joves amb necessitats de suport limitat/intermitent.

Col·laborem amb