Inscripcio

Turisme

SOL·LICITAR PLAÇA

  • Català
  • Español

Cal que sàpigues que...

S’atorgaran places per ordre d’inscripció.

Rebràs una notificació per part de RATIO confirmant si hi ha plaça al torn sol·licitat. En cas afirmatiu la inscripció es farà efectiva un cop fet l’ingrés de 250€ en concepte de paga i senyal en el nº de compte que t’indicarem i fent arribar el comprovant via mail.

La totalitat del pagament per aquest torn s’ha d’efectuar com a màxim el 21/07/2021

En cas que un participantes doni de baixa:

· Si ho fa abans del 21/07/2021 perdrà la paga i senyal.

· Si ho fa del 21/07/2021 al 31/07/2021 haurà de pagar el 50% del total de l’estada.

· Si ho fa a partir del 31/07/2021 haurà de pagar el 100% de l’estada.